favorite
favorite
ẩn
hiện
flag

Đ.đăng

in

HORSE SHOW HALTER - $375 (Yakima)

12345

điều kiện: mới

Full size Sterling Silver Halter.
Custom designed by Broken Horn Company in California.
Fully adjustable.

Fits all breeds.

Includes 6 foot leather lead strap with chain.

CASH ONLY!
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6969009338

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]